Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probírané učivo

28. 5. - 4. 6. 2018

ČJ - přídavná jména - opakování, určování slovních druhů, příslovce

VL - Evropa -procvičovat státy a hl. města - orientace v mapě (viz příruční mapa), 

České dějiny - Čeští vynálezci, Národní obrození

Př - vylučovací a kožní soustava

21. 5. - 25. 5. 2018

ČJ - druhy zájmen, druhy číslovek - zápis, opakování na PPP - určování slovních druhů, druhy podmětu, přísudku, tvoření tvarů sloves, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, sloves

VL - Evropa -procvičovat státy a hl. města - orientace v mapě (viz příruční mapa), živočišstvo a rostlinstvo Evropy

České dějiny - Manufaktury a 1. stroje UČ s. 22 - 24

Př - písemka trávicí soustava (st), video: trávení, oběhová a svalová soustava - opakování

14. 5. - 18. 5. 2018

ČJ - slovní druhy - tvary zájmena JÁ (mě x mně) - zápis do zapamatováčku - UČ s. 112, zájmeno on, ona, ono - skloňování + rozlišování s sebou x sebou - PL, číslovky - PL

VL - Evropa -procvičovat státy a hl. města - orientace v mapě (viz příruční mapa), podnebí Evropy - UČ s. 60 , zápis do sešitu, písemka s mapou - popsat vlastními slovy podnebí v vybraných státech Evropy

České dějiny - opakovat události po Bílé hoře (1620, 1621, 1618 - 1648, slohy - románský, gotika, baroko, renesance), J. A. Komenský, osvícenství - reformy Marie Terezie a Josefa II., video: 72 - 78, Manufaktury a 1. stroje UČ s. 22 - 24, video: 79-81

Př - Oběhová soustava - UČ s. 57, Člověk zpracovává potravu - UČ s. 58 - 59, zápis do sešitu, video: srdce, krevní destičky, krev

7. 5. - 11. 5. 2018

ČJ - opakování a procvičování - shoda přísudku s podmětem

VL - Evropa - státy a jejich hlavní města - procvičování s mapou

Př - Den matek

2. 5. - 4. 5. 2018

ČJ - opakování a procvičování - vyj. slova, vzory podst. a příd. jmen - PL

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy

VL - Evropa - státy a jejich hlavní města - PL

Př -  Člověk - dýchací soustava

23. 4. - 27. 4. 2018

Škola v přírodě - Březová

VL - Jan Amos Komenský

16. 4. - 20. 4. 2018

ČJ - oprava ČPP, opakování a procvičování - určování slovních druhů

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, recitace (PL)

VL - Evropa - vodstvo, České dějiny - bitva na Bílé hoře. 30-ti letá válka, život poddaných

Př -  Člověk - lidské tělo - kosterní a svalová soustava

9. 4. - 13. 4. 2018

ČJ -  koncovky podstatných a přídavných jmen (Karlovy obrázky/půjč to Karlovi), přídavná jména - druh, rod, číslo, pád a vzor, souvětí, větný vzorec, druhy přísudku, stupňování přídavných jmen, slovní druhy, n/nn (raný salát/ranní snídaně), podmět nevyjádřený - opakování na ČPP

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, recitace (PL)

VL - Evropa - povrch, poloha a vodstvo, České dějiny - opakování, bitva na Bílé hoře

Př -  Člověk - lidské tělo - kostra

3. 4. - 6. 4. 2018

ČJ -  koncovky podstatných a přídavných jmen, přímá řeč - opakování

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, recitace (PL)

VL - Rakousko (UČ + PS)

Př -  Živé organismy - rostliny semenné/výtrusné, naho/krytosemenné, živočichové - obratlovci a bezobratlí

26. 3. - 28. 3. 2018

ČJ -  druhy přídavných jmen + vzory (PL)

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, Inzerát (PL), recitace (PL)

VL - Německo (UČ s. 50 - 51) PS s. 38

Př - houby jedlé a jedovaté (kontrola zápisu z atlasu hub, velikonoční tvoření (zajíček, věnec, žabka)

19. 3. - 23. 3. 2018

ČJ -  druhy přídavných jmen + vzory (PS s. 11, 13, s. 12 - b) diktát, UČ s. 104/5, s. 102 - 103 projít ústně), Kimova hra (12 předmětů - trénink paměti - vyber si 3 předměty a napiš krátkou pohádku o nich - úvod, charakteristika postav, zápletka, rozuzlení, závěr)

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, čítanka s. 132 J. Foglar, Popis a charakteristika postavy - PL s. 33/9,10,11

VL - ČR jako součást společenstva hospodářsky vyspělých států, Evropa, Slovensko, Polsko (UČ s. 46-49, PS s.36-37)

Př -Třídění živých organismů (UČ s. 44 - 47, opakování - houby jedlé, nejedlé, jedovaté + zástupci)), odevzdání popisu pozorování přírody - viz UČ s. 44, zápis do sešitu (Bakterie, sinice, houby)

12. 3. - 16. 3. 2018

ČJ -  druhy přídavných jmen + vzory (PS s. 5,6)

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlky

VL -  Brno, opakování krajů, Zdravá 5

Př - Pozorování přírody, živočichové v lese, na poli, ve vodě (UČ s. 42 - 44)

5. 3. - 9. 3. 2018

ČJ -  druhy přídavných jmen + vzory

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlky

VL -  Brno

Př - Význam botanických a zoologických zahrad (UČ s. 41, zápis do sešitu)

26. 2. - 2. 3. 2018

ČJ -  věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, přímá řeč

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlky

VL -  Zlínský kraj (úkoly pro rychlíky na jedničky)

Př - Potravní řetězce

26. 2. - 2. 3. 2018

1. 3. Španělský den

ČJ -  věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, přímá řeč

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlky

VL - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj (úkoly pro rychlíky na jedničky)

Př - živočichové v mořích a oceánech, přizpůsobivost přírodním podmínkám

19. 2. - 23. 2. 2018

ČJ -  vzory podstatných jmen - opakování, přídavná jména - druhy, věta jednoduchá a souvětí

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlky

VL - Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj (úkoly pro rychlíky na jedničky)

Př - mírný pás - opakování, polární pás

12. 2. - 16. 2. 2018

ČJ -  vzory podstatných jmen - opakování, přídavná jména

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

29. 1. - 1. 2. 2018

ČJ -  slovesný způsob, podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek slovesný a jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - Liberecký kraj, procvičování kraje a krajská města

21. 1. - 26. 1. 2018

ČJ -  slovesný způsob, podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek slovesný a jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

M - dělení dvojciferným číslem

VL - ústní zkoušení, práce s mapou, Liberecký kraj

Př - Podnebí - subtropický podnebný pás

15. 1. - 19. 1. 2018

ČJ -  mluvnické kategorie u sloves, druhy podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem, opakování na PPP

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - Liberecký kraj, Královehradecký kraj - písemka

Př - Podnebí - tropický podnebný pás

8. 1. - 12. 1. 2018

ČJ -  mluvnické kategorie u sloves, druhy podmětu a přísudku, popis předmětu

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - Liberecký kraj, Královehradecký kraj

Př - Střídání dne a noci

3. 1. - 5. 1. 2018

ČJ -  mluvnické kategorie u sloves, přepony s-, z-, vz-, zapamatováček - zápis Z-

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - kraje ČR - Ústecký kraj (4. 1. zkontrolováno, kdo si zapomněl, nebo nesplnil, doplní si sám!!), Liberecký kraj

Př - Měsíc a jeho fáze, hvězdy a souhvězdí

VL složka: Cestování v mapě č. 1, Měřítko mapy, , Středočeský kraj č. 5, Jihočeský kraj č. 6, Plzeňský kraj č. 7, Karlovarský kraj č. 8, Ústecký kraj, Liberecký kraj

PŘ složka: Opakujeme si ze 4. ročníku, Člověk a životní prostředí č. 3, Člověk a energie č. 4, Člověk a vesmír č. 8, Planety č. 9, Měsíc č. 11, Hvězdy a souhvězdí č. 12, Výzkum vesmíru č. 13

11. 12. - 15. 12. 2017

ČJ -  procvičování bě,bje/pě,pje/vě,vje/mě,mně, vyjmenovaná slova, předpony s-,z-,vz-, koncovky podst. jmen, shoda přísudku s podmětem, určování slovních druhů, skloňování - pádové otázky!

- prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min

VL - kraje ČR - Jihočeský - prezentace, PL

Karlovarský - test 14. 12. (11. 12. zkontrolováno, kdo si zapomněl, nebo nedokončil, doplní si sám!!) 

Př - vesmír - slunce, planety, měsíc

27. 11. - 30. 11. 2017

ČJ - oprava ČPP, procvičování bě,bje/pě,pje/vě,vje/mě,mně, vyjmenovaná slova, předpony s-,z-,vz-, koncovky podst. jmen, shoda přísudku s podmětem, určování slovních druhů

VL - kraje ČR - Plzeňský, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský - vypracování PL, prezentace Karlovarského kraje + PL

Př - Člověk a vesmír (UČ s. 23-31) + PL

 

20. 11. - 24. 11. 2017

ČJ - opakování na ČPP

VL - kraje ČR - Plzeňský, Středočeský, Jihočeský, Královehradecký - rozdělení do skupin, zjišťování informací o daném kraji

Př - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, půda

30. 10. - 3. 11. 2017

ČJ - opakování - větný vzorec, slova mnohoznačná, slovní druhy

VL - opakování - pohoří, řeky PL, měřítko mapy, orientace v mapě, světové strany, Praha,

9. 10. - 13. 10. 2017

ČJ - předpony roz-, bez-, s-, z-, vz-

VL - měřítko mapy, orientace v mapě, světové strany

25. 9. 2017

ČJ - předpony roz-, bez-, vz-, slova základová a odvozená

VL - měřítko mapy, orientace v mapě, světové strany

14. 9. 2017

ČJ - předpony roz-, bez-, vz-

VL - zajímavá místa ČR, Hlavní město Praha, opakování PS s. 4

13. 9. 2017

ČJ - procvičování základní skladební dvojice - podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem - uč. s. 10

PŘ - podmínky života na Zemi - v pátek písemka: voda, vzduch, živiny, teplo a světlo ze Slunce (viz s. 7 - 8)

11. 9. 2017

ČJ - procvičování VS

VL - kraje ČR

8. 9. 2017

ČJ - čtení s porozuměním - Danny, mistr světa - PL

PŘ - krajina přírodní, kulturní, narušená, zdevastovaná, živá a neživá příroda

7. 9. 2017

ČJ - stavba slova, slovotvorný základ

VL - práce s mapou, uč. s. 5

6. 9. 2017

ČJ - stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná - UČ s. 5

PŘ - člověk v přírodě - uč. s. 6(8), zápis do sešitu

5. 9. 2017

nadepsání sešitů, ŽK, rozdání učebnic

4. 9. 2017

seznámení se školním řádem, zapsání rozvrhu, vytvoření pravidel třídy

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 25144
Měsíc: 80
Den: 1